HTML Image as link Qries
×
I. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi Gazi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi iş birliğinde 9-12 Aralık 2021 tarihleri arasında ONLINE olarak düzenlenecektir. I. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi için kayıtlar ve bildiri gönderim süreci başlamıştır.
15Gün
23Saat
:
14Dakika
:
20Saniye

 Davet Mesajı

 Değerli Sağlık ve İletişim Bilimciler,


I. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi Gazi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi iş birliğinde 9-12 Aralık 2021  tarihleri arasında online olarak düzenlenecektir.Küresel ölçekte sağlığa ilişkin yer alan gelişmelerin yine küresel ölçekteki etkilerinin yanında ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte de yansımalarının dikkat çeken şekilde gündemde yerini alması ve sağlık ile ilgili farklı birçok önemli konunun iletişim bilimi ile ilişki içinde yer alması “sağlık ve iletişim bilimi” konularını; ilintili tartışmalarının ve söz konusu tespit, öneri ile çözümlerin de bir arada değerlendirilebilmesini gerekli kılmaktadır. Farklı durumlar içerisinde sağlık iletişimi olarak değerlendirilebilecek konuların, farklı durumlar ve koşullarda sağlık okuryazarlığı açısından ele alınmasını, farklı koşullar altında kriz iletişimi ile iletişim faaliyetlerinin sağlık ile farklı şekillerde değerlendirilebilmesini ve diğer birçok ilintili konuyu da gerekli kılmaktadır. İçinde bulunduğumuz Covid-19 Pandemisi tıp, sağlık ve iletişim bilimlerinin bir arada çalışması gerekliliğini ve önemini ortaya koymuştur. 


I. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi’nde, sağlık iletişimi, sağlık yönetimi ve iletişim, olağanüstü durumlarda iletişim ve kriz iletişimi, sağlık iletişimi ve paydaşların hakları, bulaşıcı hastalıklar ve iletişim, dijital medya ve sağlık iletişimi, özel gruplar ve sağlık iletişimi, kültürlerarası sağlık iletişimi, sağlık iletişimi araştırma yöntemleri ve daha birçok özgü ve özel konunun ele alınması amaçlanmaktadır. Ayrıca, kongre boyunca düzenlenecek kurslar, özel sunumlar, deneyim paylaşımları ile alandaki bilim insanları, araştırmacılar ve ilgililerin bilgi, beceri ve perspektiflerinin gelişmesine de katkı sağlanabilmesi öngörülmektedir.


Kongremiz ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlara, akademisyen ve araştırmacılara ev sahipliği yapacaktır.    


Kongrenin hem ilk yılında, hem de devam edecek yıllarında alana sağlayacağı katkıların yanında ortaklaşa çalışmaları hareketlendirebilmek için bağların oluşturulabilmesine, proje ortaklıklarına olanak sağlayabilmesine ve belli kararları da oluşturabilmesi konusunda rol üstlenebilmesi de hedeflenmektedir.


I. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi’ne hazırlık sürecinde ve kongre sırasında değerli önerilerinizi, destek, katılım ve katkılarınızı bekliyoruz.


Saygılarımızla,

 KONGRE AFİŞİ

 Görseli tıklayarak kongre afişini indirebilirsiniz.

 DÜZENLEYENLER

 Logoları tıklayarak kurum sayfalarına erişebilirsiniz.

 ÖNEMLİ TARİHLER

Kongre Tarihleri

9-12 Aralık 2021

Kongre Kursları

8-12 Aralık 2021

Bildiri Son Gönderim Tarihi

15 Kasım 2021