img

Kayıt

LİSANS
150,00 TL
ARAŞ. GÖREVLİSİ & DOKTORA ÖĞRENCİSİ

1 Ağustos 2022 tarihinden sonra

350,00 TL
GENEL KATILIMCI

1 Ağustos 2022 tarihinden sonra

600,00 TL
İlk bildiriden sonraki her bildiri için
200,00 TL


Kongrede yer alacak oturumların yüz yüze ya da online olduğu bilgisi Bilimsel Programda yer almaktadır.

Kongreye katılım sağlamak isteyen katılımcılar;
-Yüz yüze ve çevrimiçi(online) tüm bilimsel ve sosyal etkinliklere kongre dijital platformundan yayımlanacaktır.
-Kayıt işlemini tamamlayan katılımcılar kongreye yüz yüze ya da çevrimiçi(online) katılma hakkı elde ederler.
-Kongre dijital platformu üzerinden bildiri özeti ile tam metin yükleme ve sunum yapma hakkına sahip olacaktır.
-Kongrede sunulan konuşma ve sunumları, bildiri özetleri ile tam metinleri, ISBN no alınmış kongre e - kitabında yayımlanacaktır.
-Katılım belgesi ve bildiri sunumu yapan katılımcılar Sözlü / Poster Bildiri Sunum Belgesini kongre dijital platformu üzerinden indirebilecektir.
-Asistan / Öğrenci Kayıt türünü seçen katılımcıların öğrenci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
-Başkasının adına bildiri sunulamaz.Kongrede sunum yapacak kişinin mutlaka yazar veya ortak yazar olması gerekmektedir, sunum yapacak kişi üzerinden kayıt, ödeme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.
-Yüz yüze katılım sağlayacak katılımcıların organizasyon sekretaryası dilsat@easypartner.com.tr mail adresine bilgi vermesi gerekmektedir.