img

Kitap & Bildiri Ödülleri

EN İYİ SÖZLÜ BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
EBELER İÇİN ONLINE EV ZİYARETİ: EBE EVİMDE UYGULAMASININ ANNELERİN ÖZ YETERLİLİK VE ANKSİYETE DÜZEYİNE ETKİSİ
Merve Ayşe Bozkurt, Büşra Cesur
EN İYİ SÖZLÜ BİLDİRİ İKİNİCİLİK ÖDÜLÜ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KUMAR OYNAMA VE PROBLEMLİ KUMAR SIKLIĞI VE KUMAR HAKKINDAKİ TUTUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: TRABZON, TÜRKİYE
Abdul Kadir Albayraktar, Nazım Ercüment Beyhun, Cansu Ağralı Gündoğmuş, Yusuf Emre Bostan, Murat Topbaş, Sevil Turhan, Aykut Karahan, Samiye Çilem
EN İYİ SÖZLÜ BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN HASTA YAKINLARININ GEREKSİNİMLERİ
Emre Dilaver, İrem Dilaver, Sinan Paslı, Adem Gülsoy, Özgür Tatlı, Abdülkadir Gündüz
MANSİYON ÖDÜLLERİ
-TELE-NÖRO: NÖROLOJİ HASTALARININ TAKİP VE TEDAVİSİ İÇİN BR TELEREHABİLİTASYON SİSTEMİ
Osman Şakir Kapar, M. Erdem İsenkul, Yonca Zenginler Yazgan, Ela Tarakcı, Burcu Ersöz Hüseyinsinoğlu, Murat Kürtüncü
-ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞI REDDİ NEDENLERİNİN İNCELENMESİ: KESİTSEL ÇALIŞMA
Feyza Nur Topçu Yenerçağ
-SÖZEL ŞİDDET VE KARŞILANMAMIŞ HEMŞİRELİK BAKIMI: BİR FENOMENOLOJİK ÇALIŞMA
Aysun Bayram, Aysel Özsaban, Çiğdem Torun Kılıç
-BİR İLÇE DÜZEYİNDE SABİM’E YAPILAN BAŞVURULARIN ANALİZİ: PANDEMİ DÖNEMİ VE ÖNCESİ
Mehmet Akif Sezerol, Yusuf Taşçı
-TÜRKİYE ULUSAL BASININDA COVID-19 HABERLERİNİN RİSK İLETİŞİMİ AÇISINDAN ANALİZİ
Semih Hakkı Öz, Deniz Sezgin Emüler2. ULUSLARARASI TIP, SAĞLIK VE İLETİŞİM BİLİMLERİ KONGRESİ
www.medheacom.org

BİLDİRİLERİNİZDEN ULUSLARARASI KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI

Kongremizde sunulmaya kabul edilen bildirilerin ana konularından seçilecek güncel, orijinal, bilimsel, yenilikçi konuları içeren “Sağlık İletişiminde İnovasyon ve Yeni Trendler” başlıklı uluslararası yayınevi statüsündeki bir yayınevinden basılacak kitapta bölüm yazarı / yazarları olabilirsiniz.

Kitap Bölümü İçin Bildiri Koşulları:
Bildiri konusu tıp, sağlık ve iletişim bilimlerini içerecek şekilde ortak olmalıdır.  Tek bir alandan oluşan bildirilerden kitap bölümü teklifi yapılmayacaktır. 
Bildiri kongrede sunulduğu hali ile basılmayacak olup, bildiri konusundan yeni bir kitap bölümü kitap editörleri tarafından belirlenecektir.
Belirlenen bu bölüm adı bildiri sahiplerine iletilecek, bildiri sahipleri kabul ederse kitap bölümü yazma kuralları kendilerine iletilecektir.
Yazar daveti yapıldıktan sonra 60 gün içinde kitap bölümünün teslim edilmesi gereklidir.
Yayınevi, editörler ve yazarlar arasında herhangi bir şekilde ödeme yapılmayacaktır.
Kitap yazım dili Türkçe olacaktır. 

EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

2. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi’nde gizli değerlendirme ile En İyi Bildiri ödülleri verilecektir.
Değerlendirme sonucu belirlenen ilk üç sunum ve ilk üç bildiri resmî olarak belgelendirilecektir.