img

Kayıt

2. ULUSLARARASI TIP, SAĞLIK VE İLETİŞİM BİLİMLERİ KONGRESİ
 
TEMEL BİYOİSTATİSTİK KURSU

Kimler Katılabilir           :
Yüksek lisans öğrencisi, Doktora öğrencisi, 

Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi,                        
Dr. Öğretim üyesi ünvanlı akademisyenler

Kurs Tarihi                        : 4 Ekim 2022
Kurs Şekli                          : Online (çevrim içi) 
Kurs Ücreti                        : 350 TL
(Kongreye online (çevrim içi) veya yüz
 yüze
kayıt sürecini tamamlamış olanlar için ücretsiz)


Amaç: Temel biyoistatistik bilgi ve becerilerin kazanılması

Öğrenme hedefleri:
Bu kurs sonunda katılımcılar;

  1. Bir araştırmanın planlanması sürecindeki aşamaları sayılabilecek,

  2. Verilerin türlerine göre gruplayabilecek,

  3. Tanımlayıcı istatistiklerin hesaplayıp yorumlayabilecek,

  4. Hipotez testleri kavramı ve P değerinin tanımlayıp yorumlayabilecek,

  5. Bilgisayar  ortamında veri girişi yapılabilecek,

  6. Uygun hipotez testlerini seçilebilecek,

  7. Hipotez testlerini bilgisayar ortamında yapabilecek,

  8. Hipotez testlerinin sonuçlarını yorumlayabilecektir.


KURS PROGRAMI

9.00 - 9.15

Açılış, tanışma, beklentiler, amaç ve öğrenme hedeflerinin belirlenmesi

9:15 - 9:45

Araştırma Planlaması

9:45 - 10:30  

Temel biyoistatistik kavramlar ve Hipotez testleri

10:30 - 11:00

SPSS menü tanıtımı ve veri girişi

11:00 -11:15

ARA

11:15 - 12:00

Tanımlayıcı istatistikler

12:00 - 12:45

Normal Dağılım Testleri
Student t, Mann Whitney U, Paired t, Wilcoxon testleri

12:45 - 13:15

ARA

13:15 - 14:15

ANOVA, Kruskal Wallis Testi, Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi, Friedman Analizi

14:15 – 14:45

Pearson ve Spearman Korelasyon Analizi
Örnek Problemler

14:45-15:00

ARA

15:00 - 17:00

Uygulama ve Değerlendirme


Kayıt Olmak için tıklayınız...