img

Bildiri Hazırlama Yönergesi

•    İki Tür bildiri gönderilebilir:
o    ÖZGÜN ARAŞTIRMA
o    DERLEME
•    Bildiriler e-kongre kitabında iki biçimde yayımlanacaktır:
o    ÖZET BİLDİRİ
o    TAM METİN BİLDİRİ
•    Bildiri gönderi sisteminde hem TÜR, hem BİÇİM seçilmelidir.
•    Bildiri sistemine ÖZET BİLDİRİ yüklendi ise TAM METİN BİLDİRİ biçime DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ.

ÖZGÜN ARAŞTIRMA TÜRÜ BİLDİRİLER 
ÖZET - ÖZGÜN ARAŞTIRMA TÜRÜNDE BİLDİRİ

•    Bildiriler en az 250, en fazla 400 kelimeden oluşmalıdır.
•    Bildirilerin hazırlanış ve sisteme yükleniş şekli aşağıdaki gibi olmalıdır:
Başlık: Büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.
Yazarlar: Bildirideki isim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir.
Giriş - Amaç: Araştırmanın konusu hakkında kısaca bilgi verilmeli, çalışmanın önemi, niçin yapıldığı ve amacı net bir şekilde belirtmelidir.
Gereç-Yöntem: Araştırmanın tipi, yeri, zamanı, evreni, örneklemi, veri toplama yöntemi, araştırmanın değişkenleri, verilerin analizi, kullanılan istatistik testler belirtilmelidir.
Bulgular: Çalışmanın bulgularının açık ve net şekilde okuyucuya sunulduğu bölümdür.
Sonuç: Kısaca çalışmanın önemli sonuçları, mevcut bilgiye katkısı ve buna dayalı çıkarımlar, öneriler yer almalıdır.
Kaynaklar: İsteğe bağlıdır. Tam metin-Özgün Araştırma türü bildirideki kurallar geçerlidir.
Not: Özet şeklinde yüklenen bildiri daha sonra Tam Metin haline dönüştürülemez.

TAM METİN - ÖZGÜN ARAŞTIRMA TÜRÜNDE BİLDİRİ
•    Bildiriler en az 1.000, en fazla 4.000 kelimeden oluşmalıdır.
•    Bildirilerin hazırlanış ve sisteme yükleniş şekli aşağıdaki gibi olmalıdır:
Başlık: Büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.
Yazarlar: Bildirideki isim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir.
Giriş - Amaç: Araştırmanın konusu hakkında kısaca bilgi verilmeli, çalışmanın önemi, niçin yapıldığı ve amacı net bir şekilde belirtmelidir.
Gereç-Yöntem: Araştırmanın tipi, yeri, zamanı, evreni, örneklemi, veri toplama yöntemi, araştırmanın değişkenleri, verilerin analizi, kullanılan istatistik testler belirtilmelidir.
Bulgular: Çalışmanın bulgularının açık ve net şekilde okuyucuya sunulduğu bölümdür. Resim, tablo ve grafik eklenebilir.
Sonuç: Kısaca çalışmanın önemli sonuçları, mevcut bilgiye katkısı ve buna dayalı çıkarımlar, öneriler yer almalıdır.
Kaynaklar: Zorunludur.

DERLEME TÜRÜ BİLDİRİLER
Derleme bildirilerde Kaynaklar bölümünde yazar / yazarların, varsa kendi çalışmalarına atıf yapmaları istenir.
ÖZET - DERLEME TÜRÜNDE BİLDİRİ
•    Bildiriler en az 250, en fazla 400 kelimeden oluşmalıdır.
•    Bildirilerin hazırlanış ve sisteme yükleniş şekli aşağıdaki gibi olmalıdır:
Başlık: Büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.
Yazarlar: Bildirideki isim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir.
Giriş - Amaç: Çalışmanın konusu hakkında kısaca bilgi verilmeli ve derlemenin yazılma amacı net bir şekilde belirtmelidir.
Gövde - Metin: Güncel bilimsel bilgiler ışığında konunun önemi ve özelliği anlatılmalıdır.
Sonuç: Derlemenin mevcut bilgiye katkısı ve buna dayalı çıkarımlar ve öneriler yer almalıdır.
Kaynaklar: İsteğe bağlıdır. Tam metin-Özgün Araştırma türü bildirideki kurallar geçerlidir.
Not: Özet şeklinde yüklenen bildiri daha sonra Tam Metin haline dönüştürülemez.
TAM METİN - DERLEME TÜRÜNDE BİLDİRİ
•    Bildiriler en az 1.000, en fazla 4.000 kelimeden oluşmalıdır.
•    Bildirilerin hazırlanış ve sisteme yükleniş şekli aşağıdaki gibi olmalıdır:
Başlık: Büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.
Yazarlar: Bildirideki isim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir.
Giriş - Amaç: Çalışmanın konusu hakkında kısaca bilgi verilmeli ve derlemenin yazılma amacı net bir şekilde belirtmelidir.
Gövde - Metin: Güncel bilimsel bilgiler ışığında konunun önemi ve özelliği anlatılmalıdır.
Sonuç: Derlemenin mevcut bilgiye katkısı ve buna dayalı çıkarımlar ve öneriler yer almalıdır.
Kaynaklar: Zorunludur. Tam metin Tam metin-Özgün Araştırma türü bildirideki kurallar geçerlidir.
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI
•    Sözlü bildiriler için sunum süresi 10 dakikadır.
•    Sunum için en fazla 12-20 slayt hazırlanması önerilir.