img

Online Bildiri Gönderimi
Tıp, sağlık ve/veya iletişim bilimleri ile ilgili alanlardan da bildiriler kabul edilecektir.

BİLDİRİ İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

•    Bildirilerin kongrede sunulabilmesi, kongre e-kitabında ve düzenleme kurulunca ilan edilen bilimsel dergilerde yayımlanabilmesi için "kongre konuları"na uygun olması zorunludur.
•    Bildirinin Kongre Kitabında yer alması için bildiri yazarlarından en az birisinin kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir.
•    Bildiriler kongre web sayfası üzerinden gönderilecek ve bilim kurulundaki hakemler tarafından çift- kör (blind review) olarak değerlendirilecektir. E-posta veya posta ile bildiri kabulü söz konusu değildir.
•    Değerlendirme süreci, kongre web sayfasındaki bildiri sistemi üzerinden bildiri gönderi sistemine kayıtlı kişi tarafından izlenebilecektir. Ayrıca bildiri sisteme yüklendiğinde, yeniden düzenleme istendiğinde, bildiri kongrede sunulmak üzere kabul veya reddedildiğinde, bildiri sahibine eposta ile bildirimlerde bulunulacaktır. Bu nedenle e-postanın ve istenmeyen (spam) epostaların zaman zaman kontrol edilmesi önerilir.
•    Kabul edilen bildirinin sunum türü (Sözlü / Poster), bilimsel kurulun önerileri doğrultusunda düzenleme kurulunca belirlenecektir. Hakem değerlendirmesi sonrasında bildirinin kabul edilip edilmediği, kabul edildi ise sunum türü (Sözlü / Poster) sorumlu yazara e-posta ile bildirilecektir.
•    Kabul edilen bildiriler ISBN no alınmış e- Kongre Kitabında yer alacaktır.
•    Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak gönderilebilir.

Online Bildiri Gönderimi için tıklayınız!