Davet

Değerli Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimciler, Alanın Uzmanları ve Araştırmacılar,

2. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi İşbirliğinde Trabzon Halk Sağlığı Derneğinin katkılarıyla 5-8 Ekim 2022 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrim içi olarak Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi, Eskişehir'de düzenlenecektir.

Birinci kongreyi 500'e yakın katılımcı ile başarıyla tamamlamış olmanın gururu ve en önemlisi uluslararası ölçekte bireysel ve kurumsal katılımın geniş kapsamda yer bulması nedeniyle ikincisini düzenlenecek kongre için daha heyecanlı ve daha da yoğun bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Kongre açısından; küresel ölçekte sağlığa ilişkin yer alan gelişmelerin yine küresel ölçekteki etkilerinin yanında ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte de yansımalarının dikkat çeken şekilde gündemde yerini alması ve sağlık ile ilgili farklı birçok önemli konunun iletişim bilimi ile ilişki içinde yer alması “sağlık ve iletişim bilimi” konularını; ilintili tartışmalarının ve söz konusu tespit, öneri ile çözümlerin de bir arada değerlendirilebilmesini gerekli kılmaktadır. Farklı durumlar içerisinde sağlık iletişimi olarak değerlendirilebilecek konuların, farklı durumlar ve koşullarda sağlık okuryazarlığı açısından ele alınmasını, farklı koşullar altında kriz iletişimi ile iletişim faaliyetlerinin sağlık ile farklı şekillerde değerlendirilebilmesini ve diğer birçok ilintili konuyu da gerekli kılmaktadır. İçinde bulunduğumuz Covid-19 Pandemisi tıp, sağlık ve iletişim bilimlerinin bir arada çalışması gerekliliğini ve önemini ortaya koymuştur.

2. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi’nde, sağlık iletişimi, sağlık yönetimi ve iletişim, olağanüstü durumlarda iletişim ve kriz iletişimi, sağlık iletişimi ve paydaşların hakları, bulaşıcı hastalıklar ve iletişim, dijital medya ve sağlık iletişimi, özel gruplar ve sağlık iletişimi, kültürlerarası sağlık iletişimi, sağlık iletişimi araştırma yöntemleri ve daha birçok özgü ve özel konunun ele alınması amaçlanmaktadır. Ayrıca, kongre boyunca düzenlenecek kurslar, özel sunumlar, deneyim paylaşımları ile alandaki bilim insanları, araştırmacılar ve ilgililerin bilgi, beceri ve perspektiflerinin gelişmesine de katkı sağlanabilmesi öngörülmektedir. Kongremiz ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlara, akademisyen ve araştırmacılara hem yüzyüze, hem de çevrim içi olarak ev sahipliği yapacaktır.
Kongrenin hem ilk yılının devamında yer alacak bu ikinci buluşmasında, hem de takip eden yıllarda alana sağlayacağı katkıların yanında ortaklaşa çalışmaları hareketlendirebilmek için bağların oluşturulabilmesine, proje ortaklıklarına olanak sağlayabilmesine ve belli kararları da oluşturabilmesi konusunda rol üstlenebilmesi de hedeflenmektedir.

2. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi’ne hazırlık sürecinde ve kongre sırasında değerli önerilerinizi, destek, katılım ve katkılarınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla,

img
Prof. Dr. Yıldız Pekşen
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi, Samsun
img
Prof. Dr. F. Nur Baran Aksakal
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
img
Prof. Dr. Erol Nezih Orhon
Anadolu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Sinema - Televizyon Bölümü, Eskişehir

Düzenleyen Kurumlar

logo
logo
logo